Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
289   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
290   Pöytäkirjan tarkastajat
291   Valtuuston kokouksen 11/2018 päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
292   Kunnanjohtajan johtajasopimus ja palvelussuhteen alkaminen
293 Talousarvion 2019 täytäntöönpano-ohjeet
294   Ilmoitusasiat
295   Muut asiat/viestittävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Pitkänen Taisto puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Pakarinen Vesa sivistysjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.