Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3   Vuosi 2018 / Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Niiva
4   Seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Haapamäki Turo puheenjohtaja
Janhunen Elina jäsen
Lähteenaro Esa jäsen
Pouttu Piia sihteeri
Heikki Niiva Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on asetettu nähtäville kunnan verkkosivuille hallintosäännön 147 § mukaisesti siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.