Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
4 Pappilanniemen asemakaava, ehdotusvaihe
5 Yleiskaavan käynnistäminen
6   Ympäristöluvan hakeminen Konstun energialaitokselle
7   Osoitejärjestelmän päivitys
8   Rakennuksen paikan maastoon merkitseminen
9   Oikaisuvaatimus rakennutarkastajan lupapäätökseen 2018-121
10   Teknisen lautakunnan kevään 2019 kokousaikataulut
11   Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Heikkonen Anne jäsen
Kolhonen Sanna jäsen
Kukkonen Tommi jäsen
Marttinen Milko jäsen
Nenonen Harri jäsen
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Rämä Jari vs.tekn.johtaja, pöytäkirjan pitäjä, esittelijä
Heikka Juho kunnanhallituksen edustaja
Isberg Matias nuorisovaltuuston edustaja
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.