Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajat
3 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
4 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019
5   Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys Taipalsaarella
6   Vaalipäivän äänestyspaikat eduskuntavaaleissa 2019
7 Kunnanjohtajan johtajasopimus ja palvelussuhteen alkaminen
8   Muut asiat/viestittävät asiat
9   Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulu 30.6.2019 asti

Osallistuja Tehtävä
Pitkänen Taisto puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.