Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
12   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13   Pöytäkirjantarkastajat
14 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
15 Kirkonkylän asemakaavan muutos satama-alueella, käynnistäminen
16 Rakennustyön valvonnasta suoritettavien maksujen päivitys
17   Saimaanrannan venelaiturin venepaikkamaksut 2019
18   Leväsen alueen vesimittareiden asennus
19   Maisematyölupahakemus Metos Oy, Kyläniemi
20   Maisematyölupahakemus kiinteistölle 831-428-1-15
21   Lausuntopyyntö J & T Kaijansinkko Oy:n kivenmurskaamon ympäristölupahakemuksesta
22   Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Husu Jarkko varajäsen
Kolhonen Sanna jäsen
Kukkonen Tommi jäsen
Marttinen Milko jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Isberg Matias nuorisovaltuuston edustaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.