Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
5   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6   Pöytäkirjantarkastajat
7   Vuoden 2018 arviointikertomus
8   Seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Haapamäki Turo puheenjohtaja
Janhunen Elina jäsen
Lähteenaro Esa jäsen
Peuha Leo jäsen
Pouttu Piia sihteeri

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuille hallintosäännön 147 § mukaisesti siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.