Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
23   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24   Pöytäkirjan tarkastajat
25   Kunnanviraston aukiolo vuonna 2019
26 Länsi-Saimaan kuntien yhteistyöselvityksen tarjous
27 Meidän IT ja talous Oy sekä Efetta Oy osakassopimuksiin liittyminen sekä osakkeiden merkintä
28 Tavoitteet vuodelle 2019 / johtajasopimus
29 Valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia koskevat päätökset vuodelle 2019
30   Ilmoitusasiat
31 Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmän jäsenistön päivittäminen
32   Muut asiat/viestittävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Pitkänen Taisto puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.