Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
60   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
61   Pöytäkirjan tarkastajat
62 Toimielinten pöytäkirjat
63   Valtuuston kokouksen 13.3.2019 päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
64   Taajamayleiskaavan ohjaustyöryhmän perustaminen
65 Hankintapäätös / Taipalsaaren kunnan koulukuljetukset lukuvuonna 2018-2019
66 Sote-kiinteistöjen myynti
67   Ilmoitusasiat
68   Muut asiat/viestittävät asiat

Osallistuja Tehtävä
Pitkänen Taisto puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Kolhonen Sanna varajäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Kakko Samuli tekninen johtaja, asiantuntija

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.