Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
29   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
30   Pöytäkirjantarkastajat
31   Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
32   Opetustuntiresurssi lukuvuonna 2019-2020
33   Varhaiskasvatuksen palveluseteli
34   Koululaisten iltapäivätoiminnan ja Eha aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat ja henkilöstörakenne 1.8.2019 alkaen
35   Varhaiskasvatuksen myyntihinnat 2019
36   Sopimus esi- ja perusopetuksen yleis- ja erityisopetuksen myymisestä / Lappeenrannan kaupunki

Osallistuja Tehtävä
Taskila Sari puheenjohtaja
Kolhonen Ilpo varapuheenjohtaja
Alve Maiju jäsen
Heiskanen Anne jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Marttinen Milko jäsen
Tirkkonen Jukka jäsen
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen edustaja
Aaltonen Aino nuorisovaltuusto
Pakarinen Vesa sivistysjohtaja, esittelijä, ptk.pit.

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.