Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
13   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
14   Pöytäkirjantarkastajat
15   Vuoden 2018 arviointikertomus
16   Tarkastuslautakunnan 10.6.2019 kokouksen esityslistan lähetys

Osallistuja Tehtävä
Haapamäki Turo puheenjohtaja
Lähteenaro Esa jäsen
Peuha Leo jäsen
Pouttu Piia sihteeri