Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
131   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
132   Pöytäkirjan tarkastajat
133   Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019-2021
134   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Pitkänen Taisto puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Tuomela Satu hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.