Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3 Taajamayleiskaava
4 Kunnan maapoliittinen ohjelma
5   Seuraava kokous
6   Muut esille tulevat asiat

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Hulkkonen Mari varapuheenjohtaja
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Niiva Heikki jäsen
Voipio Iikko B. jäsen
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheejohtaja