Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18   Pöytäkirjantarkastajat
19   Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
20 Lausunto Adven Oy:n ympäristölupahakemuksesta
21 Talousarvion 2020 käyttötaloussuunnitelman vahvistaminen / tekninen lautakunta
22   Yksityistieavustuksien myöntämisen perusteet 2020
23   Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat
24   Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 831-424-1-66
25 Lausunto maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Marttinen Milko jäsen
Kolhonen Sanna jäsen
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Rämä Jari kunnanrakennusmestari, esittelijä, pöytäkirjanpitä
Tielinen Juha maaseutusihteeri
Isberg Matias nuorisovaltuuston edustaja
Koho Jarkko hallintojohtaja
Husu Jarkko varajäsen

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.