Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
12   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13   Pöytäkirjan tarkastajat
14 Toimielinten pöytäkirjat
15 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
16   Taipalsaaren kunnan ja Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhteistyöselvitys kiinteistöhuollon, ruokapalvelun ja siivouspalvelun tuottamisesta
17   Vuokrakäytössä olevien pientalotonttien myyntiperusteet asemakaava-alueella
18 Saimaan Saaristoreitin yhteysaluksen vuokrasopimus / M/S Roope Saimaa
19   Sivistysjohtajan sijaistaminen
20   Ilmoitusasiat
21   Talousarvion käyttösuunnitelmien vahvistaminen 2020
22 Ammatillisen koulutuksen järjestämisen organisaatiomuodon selvittäminen
23   Edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhdistyskokouksiin toimikaudeksi 2020-2021
24 Valtuustoaloite katuvalojen ja julkisten tilojen valaistuksen ohjauksesta
25   Aurinkopaneelien hankinta kunnan kohteisiin
26 Väestömuutosten vaikutukset kuntien selviytymiseen Etelä-Karjalassa -selvitys
27 Valtion päätökset valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta sekä päätös kuntien kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 2020
28   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
29 Ystävyyskuntavierailu Ruotsin Fjärås-Löftadalenissa 11.-14.6.2020
30   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.  
Alkaen 04.02.2020