Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
31   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32   Pöytäkirjan tarkastajat
33 Konstunrannan asemakaavan muutos, lopullinen hyväksyntä
34   Aurinkopaneelien hankinta kunnan kohteisiin
35 Toimielinten pöytäkirjat
36   Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasiapäätöksistä - hallintosäännön luku 6 / otto-oikeus
37 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
38   Sivistysjohtajan viran väliaikainen hoitaminen
39   Valtuustoaloite nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta kunnanvaltuuston kokouksissa
40   Talouden toteuma 01/2020
41 Ilmoitusasiat
42   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
43   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Kukkonen Tommi varajäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Kakko Samuli tekninen johtaja
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.