Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
84   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
85   Pöytäkirjan tarkastajat
86   Sivistysjohtajan rekrytointi
87   Yleiskaavatoimikunnan tehtävät ja uudelleen nimeäminen
88 Jauhialantien varren asemakaavakaavamuutos, lopullinen hyväksyntä
89 Kirkonkylän asemakaavan muutos satama-alueella, lopullinen hyväksyntä
90 Ostotarjous määräalasta, kiinteistötunnus 831-445-5-74
91 Ostotarjous määräala tilasta Taipale
92 Toimielinten pöytäkirjat
93 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
94 Kutilan kanavaosakeyhtiön perustaminen ja kanavainvestoinnin rahoittaminen
95 Lausunto / Eksoten strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano vuosina 2019-2023
96   Kirjastovirkailijan toimen täyttölupa
97   Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät hallintosäännössä / vuositarkastelu
98 Henkilöstöraportti 2019
99   Talousraportointi 2020
100   Kunnanviraston sulku kesällä 2020 ja päivittäinen aukioloaika 1.8.2020 alkaen
101   Ilmoitusasiat
102   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
103   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Kakko Samuli tekninen johtaja
Holtari Paula, Psycon Oy

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.  
Alkaen 25.05.2020 00:00