Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
119   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
120   Pöytäkirjan tarkastajat
121 Toimielinten pöytäkirjat
122 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
123 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.6.2020 (20/0303/2) Taipalsaaren kunnanvaltuuston päätöksestä 15.5.2019 § 15 tehtyihin valituksiin koskien sivistystoimen palveluverkkoa
124 Kuntalaisaloite: Konstun ranta-alueen asuinrakentamisesta luopuminen
125   Muut asiat
126   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.