Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
44   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
45   Pöytäkirjan tarkastajat
46 Toimielinten pöytäkirjat
47   Valtuuston kokouksen 19.2.2020 päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
48 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
49   Hallintosäännön muutokset kunnan operatiivisen toiminnan parantamiseksi ja päätöksenteon nopeuttamiseksi valmius- ja poikkeustilanteissa
50   Poikkeusoloihin perustuvien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen
51   Rehtorijärjestelyt
52   Perusopetuksen erityisopettajan tehtävän täyttölupa
53 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien tarkistuspäätöksiä vuodelle 2019: aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntimäärät ja opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksien tarkistus
54   Määrärahamuutos terveysaseman käyttövesiputkiston remonttia varten
55 Jauhialantien varren asemakaavakaavamuutos, lopullinen hyväksyntä
56   Selvityspyyntö kunnanhallitukselle tukipalvelujen toimintojen tuottamisesta kunnan oman osakeyhtiön toimintana
57   Tilinpäätös 2019
58   Sivistysjohtajan rekrytointi
59 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
60 Ilmoitusasiat
61   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Anna-Mari Summanen vt. sivistysjohtaja
Kakko Samuli tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.