Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
27   Pöytäkirjantarkastajat
28 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
29 Lausunto maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta
30 Teknisen toimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen vuodelta 2019
31   Määrärahamuutos terveysaseman käyttövesiputkiston remonttia varten
32   Selvityspyyntö kunnanhallitukselle tukipalvelujen toimintojen tuottamisesta kunnan oman osakeyhtiön toimintana
33 Suur-Saimaan osayleiskaavan muutokset Kyläniemen ja Venäjäsaaren alueella, kaavan keskeyttäminen
34   Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat
35 Lausunto kaapelin asentamisesta Saimaan Tullisalmen pohjaan sekä valmisteluluvasta

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Nenonen Harri jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Koskimäki Joel nuorisovaltuuston edustaja
Taskila Sari varajäsen
Husu Jarkko varajäsen

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.