Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
36   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
37   Pöytäkirjantarkastajat
38 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
39 Yksityistieavustuksien myöntäminen 2020
40   Lausuntopyyntö maa-aineslupahakemuksesta
41 Lausuntopyyntö maa-aineslupahakemuksesta; YIT Teollisuus Oy
42 Jauhialantien varren asemakaavakaavamuutos, lopullinen hyväksyntä
43   Oikaisuvaatimus koskien kaavan laadinnan keskeyttämistä Kyläniemessä
44 Laasanniemen ranta-asemakaava, ehdotusvaihe
45   Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat
46   Lausunto ISHO:lle teknisen lautakunnan päätöksestä 30.10.2019 § 102 liittyen Pappilanlahdella sijaitsevan kelluvan saaren poistamiseen
47   Puitesopimuksen hyväksyminen yleiskaavan laajennuksesta

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Nenonen Harri jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Tielinen Juha maaseutusihteeri
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Isberg Matias nuorisovaltuuston edustaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja
Husu Jarkko varajäsen

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.