Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
48   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
49   Pöytäkirjantarkastajat
50 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
51   Pien-Saimaan osayleiskaavamuutokset 2021
52 Kattelussaaren ja Jänkäsalon osayleiskaavan päivitys, OAS vaihe
53   Maanmittaustoimitus tilan Hauhianranta 831-409-1-964
54   Teknisen palveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilön nimeäminen
55 Talouden toteuma 1-5/2020
56   Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat
57 Suunnittelutarveratkaisu kiinteistölle 831-416-2-9

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Isberg Matias nuorisovaltuuston edustaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.