Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
22   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23   Pöytäkirjantarkastajat
24   Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
25   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen
26   Varhaiskasvatuksen myyntihinnat 2020
27   Kelan ja Taipalsaaren kunnan välinen sopimus yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisesta 1.8.2020 alkaen
28   Yksityisten päiväkotien sääntökirjan ja palvelusetelin arvon muutos 1.8.2020 alkaen
29   Lapsimäärä ja henkilöstömitoitus 3-5 vuotiaiden ryhmässä sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen 1.8.2020 alkaen
30   Vuorohoidon palveluperiaatteet 2020
31   Varhaiskasvatuksen opettajan toimien täyttölupa
32   Lastenhoitajan toimien täyttölupa
33   Kirjastovirkailijan toimen täyttölupa
34   Sivistyspalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilön nimeäminen
35   Hankintapäätös / Taipalsaaren kunnan koulukuljetukset lv 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023
36   Taipalsaari-päivien järjestäminen kesällä 2020
37   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Taskila Sari puheenjohtaja
Kolhonen Ilpo varapuheenjohtaja
Marttinen Milko jäsen
Tirkkonen Jukka jäsen
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen edustaja
Aaltonen Aino nuorisovaltuuston edustaja
Peuha Leo varajäsen
Summanen Anna-Mari vt.sivistysjohtaja, esittelijä, ptk.pit.
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja
Mikkola Tiina päiväkodinjohtaja
Pouttu Piia hallintosihteeri

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.