Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
77   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
78   Pöytäkirjan tarkastajat
79   Taipalsaaren kunnan ja Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhteistyöselvitys kiinteistöhuollon, ruokapalvelun ja siivouspalvelun tuottamisesta
80   Hallintosäännön 57 § 2 momentin mukainen palvelussuhteen päättymisestä ilmoittaminen
81   Sivistysjohtajan rekrytointi
82   Seuraava kokous
83   Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen lainaehtojen muutos

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Karhu Panu kokouksen tekninen avustaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.