Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
53   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
54   Pöytäkirjan tarkastajat
55   Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
56   Saimaanharjun koulun rehtorin viran täyttölupa
57   Muut asiat
58   Hankintapäätös / Taipalsaaren kunnan koulukuljetukset lv 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023

Osallistuja Tehtävä
Taskila Sari puheenjohtaja
Kolhonen Ilpo varapuheenjohtaja
Heiskanen Anne jäsen
Marttinen Milko jäsen
Ohtamaa Leea jäsen
Nissinen Vilho varajäsen
Niiva Aure varajäsen
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen edustaja
Aaltonen Aino nuorisovaltuuston edustaja
Summanen Anna-Mari vt.sivistysjohtaja, esittelijä, ptk.pit.

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.