Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
147   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
148   Pöytäkirjan tarkastajat
149   Metsätilojen myynti, Pieni Jänkäsalo
150 Ostotarjous määräala tilasta 831-417-5-137, Liljantie 4
151   Kuntalaisaloite: Konstun ranta-alueen asuinrakentamisesta luopuminen
152 Toimielinten pöytäkirjat
153 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
154 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
155 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
156 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta
157   Perusopetuksen kotitalouden ja toisen opettavan aineen lehtorin virkanimikemuutos ja täyttölupa tuntiopettajan viralle
158 Ilmoitusasiat
159   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
160   Muut asiat
161   Kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukainen kehityskeskustelu

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Kukkonen Tommi varajäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 147 - 160 §

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.