Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
66   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
67   Pöytäkirjantarkastajat
68 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
69 Kaavoituskatsaus 2020
70 Tikkalan ranta-asemakaavan muutos
71   Etelä-Karjalan partiolaisten aloite uuden tien nimeämisestä
72   Vuoden 2019 arviointikertomuksen käsittely
73   Tps 450 vuotta / toimikunnan nimeäminen
74 Puolivuotisraportti 2020 / Tekniset palvelut
75   Määrärahamuutokset / Tekniset palvelut
76 Valtuustoaloite katuvalojen ja julkisten tilojen valaistuksen ohjauksesta
77   Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat
78   Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 831-418-1-243

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Nenonen Harri jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Isberg Matias nuorisovaltuuston edustaja
Taskila Sari varajäsen

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.