Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
89   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
90   Pöytäkirjantarkastajat
91 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
92 Kunnan maapoliittinen ohjelma
93 Rakennuskieltojen määrääminen tiloille 831-425-5-87 ja 831-425-5-132
94   Rakennuskieltojen määrääminen Hankaluodolla
95 Rakennuskiellon määrääminen tilalla 831-401-4-34
96   Asemakaavan muutos Hauhianrannassa korttelissa 99, käynnistäminen
97   Kunnan katujen talviaikainen kunnossapito
98   Vesilaitoksen laskutuspalveluiden tuottaminen
99 Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Anne Heiskanen jäsen
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Nenonen Harri jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.