Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
100   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
101   Pöytäkirjantarkastajat
102   Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
103 Uusien teiden nimeäminen ja olemassa olevan tien linjauksen muutos
104 Taipalsaaren kunnan ympäristönsuojelumääräykset
105   Kutilan kanavan maa-alueiden hankinta
106   Taipalsaaren kunnan ja Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhteistyöselvitys kiinteistöhuollon, ruokapalvelun ja siivouspalvelun tuottamisesta
107 Asemakaavan muutos Hauhianrannassa korttelissa 99, luonnosvaihe
108 Kirkonkylän pienet asemakaavamuutokset, käynnistäminen ja luonnosvaihe
109 Valtuustoaloite: Sairaalan alueen ripeä kaavoittaminen asuinrakentamiseen
110 Valtuustoaloite: Taipalsaaren tien (408) maisemointi
111   Kevätkauden 2021 kokousaikataulu
112   Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat
113   Poikkeamislupahakemus tilalle 831-425-4-128
114 Rakennusjärjestyksen päivittäminen
115   Maisematyöluvan päätösvallan delegointi
116   Rakennustyön valvonnasta suoritettavien maksujen päivitys

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Manninen Mikko rakennustarkastaja
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Peuha Leo varajäsen
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja
Koskimäki Joel nuorisovaltuusto

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.