Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
71   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
72   Pöytäkirjan tarkastajat
73   Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
74   Kasvatustoiminnan avustajan vakinaistaminen 1.1.2021 alkaen
75   Vuoden 2019 arviointikertomuksen käsittely
76   Taipalsaaren kunnan omarahoitusosuus lastenkulttuurikeskus Metkussa vuonna 2021
77   Puolivuotisraportti 2020 / Sivistyspalvelut
78   Ruokapalveluiden organisointi
79   Ilmoitusasiat
80   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Taskila Sari puheenjohtaja
Kolhonen Ilpo varapuheenjohtaja
Alve Maiju jäsen
Marttinen Milko jäsen
Tirkkonen Jukka jäsen
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen edustaja
Aaltonen Aino nuorisovaltuuston edustaja
Summanen Anna-Mari sivistysjohtaja, esittelijä, ptk.pit.

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.