Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
143   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
144   Pöytäkirjan tarkastajat
145 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen
146   Taipalsaaren kunnan osallistuminen ITÄRATA -suunnitteluhankeyhtiöön

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.