Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
180   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
181   Pöytäkirjan tarkastajat
182 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
183   Valtuuston kokouksen 4/2020 päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
184 Konserniohje
185   Hallintosäännön muutokset
186   Eronpyyntö teknisen lautakunnan varajäsenyydestä, Jarkko Husu
187   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
188   Eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä, Sari Taskila
189   Valtuuston kokouksen 5/2020 päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
190 Kutilan kanavaosakeyhtiön perustaminen ja kanavainvestoinnin rahoittaminen
191   Ilmoitusasiat
192   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.