Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
221   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
222   Pöytäkirjan tarkastajat
223 Toimielinten pöytäkirjat
224   Talouden toteuma 10/2020
225   Valtionosuuden siirtäminen Eksotelle jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteista poiketen
226   Kunnan maapoliittinen ohjelma
227 Valtuustoaloite: Sairaalan alueen ripeä kaavoittaminen asuinrakentamiseen
228 Valtuustoaloite: Taipalsaaren tien (408) maisemointi
229 Lausunto / Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa
230 Nuorisotyöntekijän toimen täyttölupa
231 Ilmoitusasiat
232   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
233   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Kolhonen Sanna varajäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.