Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
81   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
82   Pöytäkirjan tarkastajat
83   Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
84   Sivistyspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2021
85   Talousarvio 2021 toiminnalliset tavoitteet / sivistyspalvelut
86   Taipalsaaren kunnan hallintosääntö 2020 / tarkennus § 27 sivistysjohtajan sijaistaminen
87   Eronpyyntö teknisen lautakunnan varajäsenen ja kaavatoimikunnan jäsenen tehtävistä, Sari Taskila

Osallistuja Tehtävä
Taskila Sari puheenjohtaja
Kolhonen Ilpo varapuheenjohtaja
Heiskanen Anne jäsen
Marttinen Milko jäsen
Ohtamaa Leea jäsen
Tirkkonen Jukka jäsen
Nissinen Vilho varajäsen
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen edustaja
Aaltonen Aino nuorisovaltuuston edustaja
Summanen Anna-Mari sivistysjohtaja, esittelijä, ptk.pit.
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.