Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
88   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
89   Pöytäkirjan tarkastajat
90   Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
91   Nuorisotyöntekijän täyttölupa
92   Talouden toteuma 1.1.-30.9.2020
93   Ilmoitusasiat
94   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Taskila Sari puheenjohtaja
Alve Maiju jäsen
Heiskanen Anne jäsen
Marttinen Milko jäsen
Tirkkonen Jukka jäsen
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen edustaja
Aaltonen Aino nuorisovaltuuston edustaja
Summanen Anna-Mari sivistysjohtaja, esittelijä, ptk.pit.

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.