Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
249   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
250   Pöytäkirjan tarkastajat
251 Toimielinten pöytäkirjat
252 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
253   Valtuuston kokouksen 7/2020 päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
254   Arkistotoimen ja tiedonhallinnan yleisten periaatteiden ja toimintaohjeen hyväksyminen
255 Ilmoitusasiat
256 Yritysneuvontapalveluiden järjestäminen ajalla 1.1.2021-31.12.2022
257   Palvelusopimus viranomaistehtävien ja asiantuntijapalveluiden ostamisesta Etelä-Karjalan maaseututoimelta
258 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys Taipalsaarella
259   Vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa 2021
260 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali, Kuntavaalit 2021
261   Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys
262   Taipalsaaren kunnan ja Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhteistyöselvitys kiinteistöhuollon, ruokapalvelun ja siivouspalvelun tuottamisesta
263 Valtuustoaloite: Sairaalan alueen ripeä kaavoittaminen asuinrakentamiseen
264 Valtuustoaloite: Taipalsaaren tien (408) maisemointi
265   Pönniälänkankaan vedenottohanke / Edustajien nimeäminen YVA-hankkeen ohjausryhmään
266   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
267   Muut asiat
268   Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulut valtuustokauden loppuun asti 31.5.2020 asti

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.