Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
234   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
235   Pöytäkirjan tarkastajat
236 Ilmoitusasiat
237 Taipalsaaren kunnan lausunto toimenpiteistä Eksoten palkkakiistan ratkaisun taloudellisten vaikutusten kattamiseksi
238   Talousarvion 2020 muutokset / lisämäärärahat
239   Talousarvion 2020 muutokset verotuloihin ja valtionosuuksiin vuonna 2020
240 Talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023
241 Kunnan maapoliittinen ohjelma
242 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
243   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
244   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Kukkonen Tommi varajäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Kakko Samuli tekninen johtaja
Summanen Anna-Mari sivistysjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.