Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
98   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
99   Pöytäkirjan tarkastajat
100 Toimielinten pöytäkirjat
101 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
102 Tiedoksianto Kutilan kanavan sopimustilanteesta
103 Valtuustoaloite: Kutilan kanavan ympäristön kaavoittaminen
104   Talouden toteuma 04/2021
105 Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
106   Lisämääräraha 2021 hallintopalvelut -tehtäväalueelle ja paikallisneuvottelutuloksen hyväksyminen
107   Lisämääräraha Taipalsaari 450 -juhlavuotta varten
108 Etelä-Karjalan vammaispoliittinen ohjelma
109 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen (VATE)
110 Luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteet
111   Henkilöstöraportti 2020
112   Taipalsaaren kunnan henkilöstön perehdytysohje
113   Omistajaohjauksen tuloksellisuus kuntakonsernissa -raportin läpikäynti
114 Valtuustoaloite: Elinvoima ja viestintä
115 Valtuustoaloite: Taipalsaaren kunnantalo ja sairaala
116 Valtuustoaloite: Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen kuntaan
117 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2019-2020 ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
118 Ilmoitusasiat
119   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
120   Muut asiat
121   Seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 147 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.