Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3   Vuoden 2019 arviointikertomuksen käsittely
4   Sidonnaisuusilmoituksien tiedoksianto valtuustolle
5   Arvioinnin käytännön suorittaminen ja tarkastulautakunnan jäsenten keskinäinen työnjako
6   Seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Haapamäki Turo puheenjohtaja
Alve Maiju varapuheenjohtaja
Lähteenaro Esa jäsen
Peuha Leo jäsen
Pouttu Piia sihteeri