Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
14   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15   Pöytäkirjan tarkastajat
16   Osallistuminen Saimaa-ilmiö kulttuuripääkaupunki -hankkeeseen
17 Toimielinten pöytäkirjat
18 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
19 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2021
20   Jäsenen nimeäminen Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen
21   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali, Kuntavaalit 2021
22   Leikonlahden ranta-asemakaavan maankäyttösopimus
23 Valtuustoaloite: U-koulun pikainen purkaminen
24 Valtuustoaloite: Elinvoimainen Taipalsaari - asukasluvun laskulle jarrua
25   Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien tarkistuspäätökset 2020
26 Valtionvarainministeriön päätökset valtionosuuksista vuodelle 2021
27   Kutilan kanavan toteuttamismuoto / investoinnin rahoitus / kuntien välinen sopimus / talousarviomuutokset
28   Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys
29   Lisämaan ostotarjous Pappilanniemi, kortteli 161
30 Ilmoitusasiat
31   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
32   Muut asiat
33 Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi saimaannorpan suojelemiseksi Saimaalla

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Kukkonen Tommi varajäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.