Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
57   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
58   Pöytäkirjan tarkastajat
59 Toimielinten pöytäkirjat
60   Tilinpäätös 2020
61   Talouden toteuma 02/2021
62   Efetta Oy:n osakkeiden myyminen Meidän IT ja talous Oy:lle
63   Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistajaohjauspyyntö kunnille Imatran rakennushankkeen toteuttamisesta
64 Aluehallintoviraston lausuntopyyntö ESAVI/36743/2020 Kaukaan sellu- ja paperitehdasintegraatin ympäristöluvan lupamääräyksen 3. mukainen selvitys, Lappeenranta
65 Taipalsaari 450 -juhlavuoden tonttikampanja Pappilanniemessä
66   Vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa 2021
67 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys Taipalsaarella
68   Pönniälänkankaan YVA-ohjelma
69 Ilmoitusasiat
70   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
71   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.