Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
72   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
73   Saimaa Geopark -tilannekatsaus
74   Pöytäkirjan tarkastajat
75 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
76   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali, Kuntavaalit 2021
77 Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärä
78   Perusopetuksen luokanopettajien (2) virkanimikemuutokset ja täyttölupa päätoimisen tuntiopettajien (luokanopettajat) viroille
79   Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan täyttölupa
80   Etelä-Karjalan yrityshautomo Business Millin rahoituspyyntö 12.4.2021
81 Ilmoitusasiat
82   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
83   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.