Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
84   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
85   Pöytäkirjan tarkastajat
86 Toimielinten pöytäkirjat
87 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
88 Kutilan kanavan toteuttamismuoto / investoinnin rahoitus / kuntien välinen sopimus / talousarviomuutokset
89 Kunnan kuuluminen Leader Länsi-Saimaan toimialueeseen EU:n ohjelmakaudella 2023-2027
90 Sopimus pyöräilylautan liikenteen järjestämisestä
91   Etelä-Karjalan yrityshautomo Business Millin rahoituspyyntö 12.4.2021
92   Jäsenen nimeäminen Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen
93   Talouden toteuma 03/2021
94   Kunnanviraston aukiolo kesällä 2021
95 Ilmoitusasiat
96   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
97   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Heikka Juho jäsen
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Niiva Heikki valtuuston puheenjohtaja
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.