Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
22   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23   Pöytäkirjan tarkastajat
24 Henkilöstöraportti 2020
25 Vuoden 2020 arviointikertomus
26 Tilinpäätös 2020
27   Lisämääräraha 2021 hallintopalvelut -tehtäväalueelle ja paikallisneuvottelutuloksen hyväksyminen
28   Lisämääräraha Taipalsaari 450 -juhlavuotta varten
29 Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
30 Tiedoksianto Kutilan kanavan sopimustilanteesta
31 Etelä-Karjalan vammaispoliittinen ohjelma
32 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2019-2020 ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
33 Luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteet
34   Kokouksessa esille tulevat muut asiat
35   Valtuustoaloite: Merenlahden kylätalon yhteyteen ulkoliikuntasali
36   Valtuustoaloite: Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu Merenlahdelle

Osallistuja Tehtävä
Niiva Heikki puheenjohtaja
Laine Osmo 1. varapj
Kähärä Lasse 2. varapj
Alve Maiju jäsen
Haapamäki Turo jäsen
Heikka Juho jäsen
Heiskanen Anne jäsen
Hulkkonen Mari jäsen
Husu Jarkko jäsen
Häkkinen Matti jäsen
Kangasmäki Sari jäsen
Kankkunen Rauno jäsen
Kolhonen Ilpo jäsen
Kolhonen Sanna jäsen
Kukkonen Tommi jäsen
Kylämies Kimmo jäsen
Mikkola Elma jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Taskila Sari jäsen
Turunen Jarmo jäsen
Voipio Iikko B. jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Seppälä Tuukka nuorisovaltuuston edustaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja
Kakko Samuli tekninen johtaja
Koho Jarkko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Hallintosäännön 110 §:n ja kuntalain 140 §:n mukaisesti pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla.