Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
12   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13   Pöytäkirjantarkastajat
14   Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
15 Tikkalan ranta-asemakaavan kumoaminen ja Piensaimaan yleiskaavan muuttaminen
16 Konstun alueen pienet asemakaavamuutokset, käynnistäminen
17 Kattelussaaren ja Jänkäsalon osayleiskaavan päivitys, luonnosvaihe
18 Kirkonkylän pienet asemakaavamuutokset, lopullinen hyväsyntä
19 Asemakaavan muutos Hauhianrannassa korttelissa 99, lopullinen hyväksyntä
20   Leikonlahden ranta-asemakaavan maankäyttösopimus
21 Rakennusjärjestyksen päivittäminen
22   Yksityistieavustukset 2021
23   Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liittyen teknisen lautakunnan päätöksestä 10.12.2020 § 113 tehtyyn valitukseen.
24   Oikaisuvaatimus tienlinjauksen muutokseen Tekla §103 / 2020
25 Valtuustoaloite kilpailutusmallista / Tilaa Taipalsaarelta - Tilaa Taipalsaarella
26 Valtuustoaloite: Kuntoportaat Saimaanharjulle
27   Rakennustarkastajan valinta
28 Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Eetu-Ville Venäläinen vt. rakennustarkastaja
Tielinen Juha maaseutusihteeri
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Joel Koskimäki nuorisovaltuuston edustaja
Leo Peuha varajäsen
Kari Kuuramaa Kunnanjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.