Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
29   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
30   Pöytäkirjantarkastajat
31 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
32 Teknisen toimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen vuodelta 2020
33 Konstunrannan asemakaavan muutos, luonnosvaihe
34   Rakennustarkastajan valinta
35   Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan hyväksymään poikkeamispäätökseen 2020-213
36 Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat
37   Rakennuslupa 2021-42 saunarakennuksen rakentamiselle Merenlahden Ämmäluodon kiinteistölle 831-430-4-23
38   Ruokapalveluiden ulkoistamisen vaikutus siivous/ruokapalveluiden yhdistelmätyöntekijään

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Eetu-Ville Venäläinen rakennustarkastaja
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Leo Peuha varajäsen
Kari Kuuramaa kunnanjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.