Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
39   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
40   Pöytäkirjantarkastajat
41 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen
42 Leikonlahden ranta-asemakaava, ehdotusvaihe
43 Uuden tien nimeäminen Hauhianrantaan
44 Maisematyölupa MRL 128 § Suolahdensuon korpien ennallistaminen
45 Maisematyölupa MRL 128 § KYLÄNIEMI: Puiden kaato tilalta Suikka/ Tornator
46   Poikkeamislupa 2021-53 ja rakennuslupa 2021-42 kiinteistölle 831-430-4-23 saunarakennuksen rakentamiseksi
47   Talouskatsaus vuoden 2021 ensimmäinen neljännes
48   Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi, lausuntopyyntö
49   Maa-aineslupahakemus Sihvo, lausuntopyyntö
50 Frisbeegolf-radan rakentaminen - valtuustoaloite/investointi
51   Rakennustarkastajan valinta
52 Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Tommi puheenjohtaja
Kangasmäki Sari varapuheenjohtaja
Kolhonen Sanna jäsen
Marttinen Milko jäsen
Tarhonen Jari jäsen
Kakko Samuli tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä
Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri
Eetu-Ville Venäläinen rakennustarkastaja
Kari Kuuramaa kunnanjohtaja
Leo Peuha varajäsen

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.