Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajat
3   Keskusvaalilautakunnan toimihenkilöiden nimeäminen
4   Ehdokasasiakirjojen jättämisestä määrääminen
5   Äänestysaluejako, äänestyspaikat, ennakkoäänestys ja vaalilautakuntien kokoonpano kunnallisvaalesissa 2021
6   Kuntavaalin järjestäminen korona pandemian aikana
7 Vaaleista tiedottaminen
8   Kuntavaalien aikataulu

Osallistuja Tehtävä
Räisänen Heikki puheenjohtaja
Hiltunen Antero varapuheenjohtaja
Melkko Helena jäsen
Mikkola Elma jäsen
Peuha Leo jäsen
Tielinen Juha sihteeri

Nähtävilläolo  
Kunnanvirastolla 26.2.2021 klo 9.00 - 15.00