Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
8   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
9   Pöytäkirjantarkastajat
10   Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
11   Sivistyspalveluiden toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen vuodelta 2020
12   Tilastotietoja kirjaston toiminnasta vuodelta 2020
13   Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset v. 2020
14   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen
15   Varhaiskasvatuksen myyntihinnat 2021
16   Perusopetuksen luokanopettajien (2) virkanimikemuutokset ja täyttölupa päätoimisen tuntiopettajien (luokanopettajat) virroille
17   Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan täyttölupa
18   Alaluokkien valinnaisaineet
19   Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen Taipalsaaren kunnan ruokapalveluiden siirtymisestä Saimaan Tukipalvelut Oy:ön
20   Ilmoitusasiat
21   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Taskila Sari puheenjohtaja
Kolhonen Ilpo varapuheenjohtaja
Heiskanen Anne jäsen
Marttinen Milko jäsen
Tirkkonen Jukka jäsen
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen edustaja
Aaltonen Aino nuorisovaltuuston edustaja
Summanen Anna-Mari sivistysjohtaja, esittelijä, ptk.pit.
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.