Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
9   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
10   Pöytäkirjan tarkastajat
11   Keskusvaalilautakunnan toimihenkilöiden nimeäminen
12   Ehdokasasiakirjojen jättämisestä määrääminen
13   Äänestysaluejako, äänestyspaikat, ennakkoäänestys ja vaalilautakuntien kokoonpano kunnallisvaalesissa 2021
14   Kuntavaalin järjestäminen korona pandemian aikana
15 Vaaleista tiedottaminen
16   Kuntavaalien aikataulu

Osallistuja Tehtävä
Räisänen Heikki puheenjohtaja
Hiltunen Antero varapuheenjohtaja
Mikkola Elma jäsen
Tielinen Juha sihteeri
Tenhovirta Heikki varajäsen
Vento Anneli varajäsen

Nähtävilläolo  
Kunnanvirastolla 23.4.2021 klo 9.00 - 15.00