Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
125   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
126   Pöytäkirjan tarkastajat
127   Valtuuston kokouksen 16.6.2021 päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
128 Maakuntakaava 2040, OAS-vaiheen lausunto
129 Valtuustoaloite: Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu Merenlahdelle
130 Valtuustoaloite: Merenlahden kylätalon yhteyteen ulkoliikuntasali
131 Taipalsaaren kunnan TVA-järjestelmä
132   Talouden toteuma 05/2021
133 Ilmoitusasiat
134   Valtuustokauden 2021-2025 ensimmäisen valtuuston kokouksen koolle kutsuminen
135   Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025
136   Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2021-2023
137   Valtuuston kokousaika, kokouskutsun julkaiseminen ja pöytäkirjan yleisesti nähtävillä pitäminen
138   Valtuustoryhmien muodostaminen valtuuston toimikaudeksi 2021-2025
139   Kunnanhallituksen toimikausi ja kunnanhallituksen jäsenten vaali
140   Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025
141   Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025
142   Sivistyslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025
143   Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025
144   Lappeenrannan lupalautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2021-2025
145   Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan jäsenen, varajäsenen vaali ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön asettaminen kaudelle 2021-2025
146 Käräjäoikeuden lautamiehen vaali toimikaudeksi 2021-2025
147   Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2021-2025
148 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 2021-2025
149   Etelä-Karjalan liiton valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025
150   Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2021-2025
151   Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025
152   Etelä-Karjalan jätelautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudelle 2021-2025
153   Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2021-2025
154   Muut asiat
155   Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset

Osallistuja Tehtävä
Turunen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Hulkkonen Mari kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Voipio Iikko B. kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Mikkola Elma jäsen
Wallén Pekka jäsen
Westinen Arja-Liisa jäsen
Laine Osmo valtuuston I varapuheenjohtaja
Kähärä Lasse valtuuston II varapuheenjohtaja
Kuuramaa Kari kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.